Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Βασικές πληροφορίες για το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης

Οι Ευρωπαίοι πολίτες που αντιμετωπίζουν μια έκτακτη ανάγκη (ατύχημα, επίθεση, πυρκαγιά) μπορούν να καλέσουν για βοήθεια σε ολόκληρη την Ευρώπη το 112, τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Το 112 λειτουργεί από σταθερά και κινητά και η κλήση δεν χρεώνεται. Σε πολλές χώρες, υπάρχει δυνατότητα απάντησης σε πολλές γλώσσες και εντοπισμού της θέσης του καλούντος.

Το 112 καθιερώθηκε το 1991 και σήμερα λειτουργεί και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες (π.χ. Νορβηγία, Τουρκία). Στις αρχές του 2013, θα καλούσε το 112 μόνο το 27% των Ευρωπαίων (και μόνο το 7% των Ελλήνων) γι’ αυτό όλοι μας έχουμε υποχρέωση να το γνωστοποιήσουμε στους συμπολίτες μας. Πρόκειται για μια πληροφορία που σώζει ζωές.

Περισσότερες πληροφορίες για το 112 περιέχονται στις σχετικές ιστοσελίδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.112.gr) και στις ελληνικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (ΕΕΝΑ) (www.112sos.gr).

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, υποβάλετε καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (info@gscp.gr ή infocivilprotection@gscp.gr) ή στην ΕΕΝΑ (www.eena.org/view/en/About112/your_feedbacks/feedbacksGR.html). Μην ξεχάσετε να αναφέρετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακριβή τοποθεσία, ώρα και σύντομη περιγραφή του συμβάντος, μάρτυρες και πιθανές ζημίες λόγω της καθυστερημένης επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Από το 2008 η 11η Φεβρουαρίου εορτάζεται ως η Ευρωπαϊκή ημέρα του 112 (βλ. www.112sos.gr).