Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Και το 2018 το 112 στην Ελλάδα έχει προβλήματα ...

… και επαναλαμβάνονται οι υποσχέσεις για βελτιώσεις στις αρχές του 2019

Από τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 112 στα κράτη μέλη προκύπτει η ίδια προβληματική εικόνα με εκείνη των προηγούμενων ετών. Η έρευνα που δημοσιεύται με αφορμή την ευρωπαϊκή ημέρα του 112 (11η Φεβρουαρίου), στηρίζεται στις απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών στο σχετικό ερωτηματολόγιο και δεν επαληθεύεται από ανεξάρτητη έρευνα με τη συμμετοχή του κοινού - κάτι που θα κατέγραφε τις πραγματικές επιδόσεις της σχετικής υπηρεσίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην Ελλάδα το 112 λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία διαθέτει σχετικό τηλεφωνικό κέντρο με ξενόγλωσσους χειριστές (αγγλικά, γαλλικά). Οι κλήσεις στο 112 διαβιβάζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο χειριστής παραμένει στην γραμμή για να εξυπηρετήσει όσους από τους καλούντες δεν μιλούν ελληνικά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την απάντηση σε ερωτήματα και την διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικά με το 112 (ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: infocivilprotection@GSPC.gr, ιστοσελίδα www.112.gr).

Βασικοί δείκτες επιδόσεων. Το 2017 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7,7 εκατ. κλήσεις  στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκη, από τις οποίες 5,7 εκατ. στους εθνικούς αριθμούς (100-αστυνομία, 166-ΕΚΑΒ, 199-πυροσβεστική και 108-Λιμενικό) και 2,0 εκατ. στο 112 (περίπου το 26% του συνόλου). Δυστυχώς, ποσοστό 96,93% από τις κλήσεις στο 112 είναι λανθασμένες ή απατηλές.

Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατή η κλήση του 112 από χρήστες με αναπηρία. Ο μέσος χρόνος απάντησης της κλήσης είναι 9 δευτερόλεπτα (ο μέγιστος χρόνος που έχει καθορίσει η Επιτροπή είναι 10 δευτερόλεπτα). Επίσης αναφέρεται ότι ποσοστό λιγότερο από 2% των κλήσεων στο 112 είναι ανεπιτυχείς, δηλαδή δεν μπορούν να διαβιβαστούν στις κατά τόπους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Γεωεντοπισμός του καλούντος. Η σημαντική αυτή λειτουργία του 112, χρειάστηκε να εφαρμοστεί μόνο σε 0,4% των κλήσεων, ενώ ο μέσος χρόνος που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν οι πληροφορίες για τον γεωεντοπισμό του καλούντος από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 8' λεπτά και 40" δευτερόλεπτα. Αν και σαφώς καλύτερος από τα 23' λεπτά και 47" δευτερόλεπτα του 2016, πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η Μάλτα αναφέρει 10' λεπτά). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος δεν είναι αυτόματος όπως ρητά προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ αλλά ενεργοποιείται μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών - το οποίο διαβιβάζεται συνήθως με τηλεομοιοτυπία. Είναι επίσης δυνατός ο γεωεντοπισμός των χρηστών σε περιαγωγή. Επιπλέον, ο γεωεντοπισμός βασίζεται στον κωδικό αναγνώρισης της κυψέλης με την οποία συνδέεται το κινητό τηλέφωνο ενώ αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν γεωεντοπισμό με βάση την θέση του ίδιου του κινητού (προηγμένος γεωεντοπισμός κινητών τηλεφώνων - Advanced Mobile Location ή AML).

Ενημέρωση του κοινού. Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ύπαρξη και τη λειτουργία του 112. Η Επιτροπή διενεργεί ανάλυση της γνώσης του 112 από τους ευρωπαίους πολίτες μέσω ερωτήσεων στο ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Τον Απρίλιο του 2017, όταν διεξήχθη η τελευταία σχετική έρευνα (που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018) το 112 εξακολουθούσε να είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα! Πράγματι, μόνο 6% θα καλούσε το 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα και 14% σε αντίστοιχη περίπτωση στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κάνει αρκετές προσπάθειες ενημέρωσης του ελληνικού κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση του 112. Μερικές τηλεφωνικές εταιρείες αναγράφουν το 112 στους τηλεφωνικούς καταλόγους ενώ εμφανίζεται και ως κυλιόμενο μήνυμα στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Οι χρήστες σε περιαγωγή ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα για το 112 από τις τηλεφωνικές εταιρείες. Το 112 προβάλλεται περιοδικά στον αερολιμένα Αθηνών και στο λιμάνι του Πειραιά. Ενημερωτικές δράσεις οργανώνονται επίσης στις 11 Φεβρουαρίου από την ΓΓΠΠ αλλά και από εθελοντικές ομάδες διάσωσης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα τους 112. Τέλος, με φροντίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έχουν παραχθεί τηλεοπτικά σποτάκια για το 112 με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας.

Εκσυγχρονισμός του 112 στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 2011 προκηρύχτηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) και για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ) ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών». Σχετική δημόσια διαβούλευση είχε γίνει στις αρχές Απριλίου 2011 και η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Στόχος ήταν το κέντρο να λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2014 σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα σχεδόν, με το Νόμο 4249/24-3-2014 αναδιοργανώθηκε η ΓΓΠΠ και δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112». Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2014 η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον δεύτερο μειοδότη (ΟΤΕ), μετά από την επιτυχή προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον δεύτερο μειοδότη (ΟΤΕ) (Σύμβαση 1193/6-6-2014 μεταξύ της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» και της ΚτΠ Α.Ε.). Η προσφυγή είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η υπογραφή της σύμβασης σχεδόν δύο χρόνια. Οι εργασίες έπρεπε (σύμφωνα με την προκήρυξη) να έχουν ολοκληρωθεί 19 μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2016.

Στο τέλος του 2016 το έργο, που είχε καθυστερήσει σημαντικά, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 και να ενταχθεί στις Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με αναδιαρθρωμένη χρηματοδότηση. Η εκτέλεση της σύμβασης ανεστάλη τον Φεβρουάριο του 2017, η ανάκληση κατέστη οριστική τον Μάιο του 2017 αλλά ήρθη την ίδια ημέρα με άλλη απόφαση. Σύμφωνα με την ΓΓΠΠ, η νέα σύμβαση υπογράφηκε τελικά τον Φεβρουάριο του 2018 και το νέο σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει αρχές του 2019. Ωστόσο, το νέο σύστημα θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 ώστε να μπορεί να δέχεται και κλήσεις από το e-Call (καθυστέρηση που φαίνεται να έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Μελλοντικές εξελίξεις. Η νέα οδηγία για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ που αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες σχετικές οδηγίες (το τελικό κείμενο θα εγκριθεί το φθινόπωρο του 2018) προβλέπει μια σειρά υποχρεωτικών βελτιώσεων του 112 και του «αντίστροφου 112» δηλαδή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επικείμενες ή εν εξελίξει καταστροφές. Αυτές περιλαμβάνουν:
 • υποχρεωτική ανά διετία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του συστήματος,
 • ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες που παρέχει το 112,
 • γεωντοπισμό του καλούντος και με βάση την θέση του ίδιου του κινητού (προηγμένος γεωεντοπισμός κινητών τηλεφώνων - Advanced Mobile Location ή AML),
 • βελτιωμένη ενημέρωση του κοινού με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • τη δημουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επαφής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία (π.χ. σε περίπτωση κλήσης από άτομο που δεν μιλά τη γλώσσα),
 • την αξιοποίηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας για την μετάδοση μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης για επικείμενες ή εν εξελίξει καταστροφές.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Προβληματική και το 2017 η εφαρμογή του 112 στη Ελλάδα …

… αλλά υπάρχουν ελπίδες για σοβαρές εξελίξεις μέχρι το τέλος του χρόνου

Κάθε χρόνο γύρω στις 11 Φεβρουαρίου, την ευρωπαϊκή ημέρα του 112, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει σχετικά με την εφαρμογή του 112 στα κράτη μέλη. Η έρευνα στηρίζεται στις απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών στο σχετικό ερωτηματολόγιο και δεν επαληθεύεται από ανεξάρτητη έρευνα με τη συμμετοχή του κοινού. Έτσι δεν καταγράφονται οι πραγματικές επιδόσεις της σχετικής υπηρεσίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των απαντήσεων των ελληνικών αρχών στην τελευταία έρευνα, να πούμε ότι το 112 στην Ελλάδα λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία διαθέτει σχετικό τηλεφωνικό κέντρο με ξενόγλωσσους χειριστές (αγγλικά, γαλλικά). Οι κλήσεις στο 112 διαβιβάζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο χειριστής παραμένει στην γραμμή για να εξυπηρετήσει όσους από τους καλούντες δεν μιλούν ελληνικά.

Βασικοί δείκτες επιδόσεων. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η Ελλάδα κοινοποιεί πλέον τον συνολικό ετήσιο αριθμό των κλήσεων που γίνονται σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (8,33 εκατ.). Από αυτές, οι περισσότερες γίνονται στο 100 (αστυνομία - 3,70 εκατ.), και στο 166 (ΕΚΑΒ - 2,11 εκατ.). Ακολουθούν οι κλήσεις στο 199 (πυροσβεστική - 0,22 εκατ.) και στο 108 (Λιμενικό - 0,05 εκατ.). Επιπλέον, στο 112 γίνονται περίπου 2,25 εκατ. κλήσεις ετησίως (το 26% του συνόλου) από τις οποίες όμως το 96,93% είναι λανθασμένες ή απατηλές.

Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατή η κλήση του 112 από χρήστες με αναπηρία. Ο μέσος χρόνος απάντησης της κλήσης είναι 9 δευτερόλεπτα (ο μέγιστος χρόνος που έχει καθορίσει η Επιτροπή είναι 10 δευτερόλεπτα). Επίσης αναφέρεται ότι ποσοστό λιγότερο από 2% των κλήσεων είναι ανεπιτυχείς, δηλαδή δεν μπορούν να διαβιβαστούν στις κατά τόπους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Γεωεντοπισμός του καλούντος. Η σημαντική αυτή λειτουργία του 112, χρειάστηκε να εφαρμοστεί μόνο σε 0,35% των κλήσεων, ενώ ο μέσος χρόνος που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν οι πληροφορίες για τον γεωεντοπισμό του καλούντος από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 23 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος δεν είναι αυτόματος όπως ρητά προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ αλλά ενεργοποιείται μετά από το αίτημα των αρμόδιων αρχών - το οποίο διαβιβάζεται συνήθως με τηλεομοιοτυπία. Είναι επίσης δυνατός ο γεωεντοπισμός των χρηστών σε περιαγωγή.

Ενημέρωση του κοινού. Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ύπαρξη και τη λειτουργία του 112. Η Επιτροπή διενεργεί ανάλυση της γνώσης του 112 από τους ευρωπαίους πολίτες μέσω ερωτήσεων στο ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Στο τέλος του 2015, όταν διεξήχθη η τελευταία σχετική έρευνα (που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2016) το 112 εξακολουθούσε να είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα!

Επειδή το 112 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο εσωτερικό της κάθε χώρας, η έρευνα περιλαμβάνει μια πρώτη ερώτηση ως εξής: «Μπορείτε να μου πείτε ποιον αριθμό τηλεφώνου θα καλέσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα; Για παράδειγμα εάν κάποιος χρειάζεται επείγουσα ιατρική βοήθεια ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την αστυνομία ή την πυροσβεστική;». Σε αυτήν μόνο το 6% των ερωτηθέντων δίνει το 112. 54% αναφέρει έναν από τους υπόλοιπους εθνικούς αριθμούς, 31% κάποιον άλλο λανθασμένο αριθμό και 11% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

Με μια δεύτερη ερώτηση καταγράφεται η γνώση του 112 ως πανευρωπαϊκού αριθμού. Στην ερώτηση «Μπορείτε να μου πείτε ποιος αριθμός τηλεφώνου σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;» μόνο το 13% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα υποδεικνύει σωστά το 112.

Πηγές ενημέρωσης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κάνει αρκετές προσπάθειες ενημέρωσης του ελληνικού κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση του 112. Μερικές τηλεφωνικές εταιρείες αναγράφουν το 112 στους τηλεφωνικούς καταλόγους ενώ εμφανίζεται και ως κυλιόμενο μήνυμα στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Οι χρήστες σε περιαγωγή ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα για το 112 από τις τηλεφωνικές εταιρείες. Το 112 προβάλλεται περιοδικά στον αερολιμένα Αθηνών και στο λιμάνι του Πειραιά. Ενημερωτικές δράσεις οργανώνονται επίσης στις 11 Φεβρουαρίου από την ΓΓΠΠ αλλά και από εθελοντικές ομάδες διάσωσης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα τους 112. Τέλος, με φροντίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έχουν παραχθεί τηλεοπτικά σποτάκια για το 112 με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας.

Εκσυγχρονισμός του 112 στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 2011 προκηρύχτηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) και για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ) ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών». Σχετική δημόσια διαβούλευση είχε γίνει στις αρχές Απριλίου 2011 και η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Στόχος ήταν το κέντρο να λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2014 σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα σχεδόν, με το Νόμο 4249/24-3-2014 αναδιοργανώθηκε η ΓΓΠΠ και δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112». Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2014 η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον δεύτερο μειοδότη (ΟΤΕ), μετά από την επιτυχή προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον δεύτερο μειοδότη (ΟΤΕ) (Σύμβαση 1193/6-6-2014 μεταξύ της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» και της ΚτΠ Α.Ε.). Η προσφυγή είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η υπογραφή της σύμβασης σχεδόν δύο χρόνια. Οι εργασίες έπρεπε (σύμφωνα με την προκήρυξη) να έχουν ολοκληρωθεί 19 μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2016.

Στο τέλος του 2016 το έργο, που είχε καθυστερήσει σημαντικά, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 και να ενταχθεί στις Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με αναδιαρθρωμένη χρηματοδότηση. Η εκτέλεση της σύμβασης ανεστάλη τον Φεβρουάριο του 2017, η ανάκληση κατέστη οριστική τον Μάιο του 2017 αλλά ήρθη την ίδια ημέρα με άλλη απόφαση. Ήδη από τον Απρίλιο ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας είχε ανακοινώσει ότι το νέο σύστημα θα έχει ολοκληρωθεί σε 6 έως 18 μήνες για να μπορεί να δέχεται και κλήσεις από το e-Call, κάτι που είναι υποχρεωτικό από τον Οκτώβριο του 2017.

Ερωτήματα και Καταγγελίες. Αρμόδια για την απάντηση σε ερωτήματα και την διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικά με το 112 είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: infocivilprotection@GSPC.gr, ιστοσελίδα www.112.gr.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μερικές φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη στις 8 και στις 9 Φεβρουαρίου 2014.Οι φωτογραφίες από την Αθήνα βρίσκονται στις σελίδες της RSF Hellas sto Facebook 
Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της RSF Hellas για την ψυχή που έβαλαν για να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112!

Πολλές ευχαριστίες στους ομιλητές που συμμετείχαν στις Ημερίδες.

Πολλές ευχαριστίες στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα που συμμετείχε και υποστήριξε ενεργά τις εκδηλώσεις!

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Επικαιροποιημένο πρόγραμμα της Ημερίδας στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα της ημερίδας που οργανώνεται στην Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ., στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1) διαμορφώνεται ως εξής:

10.00 – 10.30: Προσέλευση – Εγγραφές
10.30 – 10.40: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Ο.Δ., κ. Γιώργου Καλογερόπουλου
10.40 – 11.00: Στέλιος Λιακόπουλος, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Χαιρετισμός – Σύντομη εισήγηση για τον αριθμό 112 
11.00 – 11.30: Ολυμπία Νικολαϊΐου, Επιμελήτρια Β' ΕΚΑΒ, Η προσφορά του ΕΚΑΒ μέσα από στατιστικές  11.30 – 12.00: Διάλειμμα
12.00 – 11.20: Κωνσταντίνος Κοκολάκης, τέως Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ο συντονισμός των φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών 
12.20 – 12.40: Παναγιώτης Αλεβαντής, Φυσικός, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο αριθμός 112 σώζει ζωές! 
12.40 – 13.00: Νικόλαος Γκούρτσας, Διευθυντής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης-ERC & του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιάτρων-ECOSEP Η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής από τον απλό πολίτη 
13.00 – 13.15: Βάϊος Πολυχρονίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών της Ε.Ο.Δ. Στατιστικές: Είναι μόνο αριθμοί; 
13.15 – 13.30: Συζήτηση – Ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία ΕΟΔ, τηλ. 2310 310649, e-mail: inform@hrt.org.gr

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση στις Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πρόγραμμα


Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σας προσκαλεί στις δύο εκπαιδευτικές ημερίδες που διοργανώνει με τη συνεργασία του 112 Foundation , με την ευκαιρία της "Πανευρωπαϊκής Ημέρας του 112" και με επίκεντρο τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ).

α) Στην Αθήνα, η ημερίδα οργανώνεται από την εθελοντική οργάνωση RSF Hellas
 • την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 9:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο "Θεόδωρος Αγγελόπουλος" του Δήμου Μοσχάτου, (οδός Κων/λεως & Σολωμού, Μοσχάτο) 
Δηλώσεις συμμετοχής : RSF Hellas, τηλ. 6908 226076, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 112@rsfhellas.org.

β) Στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις οργανώνονται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
 • το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 12 π.μ.: Θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εκπαίδευση ανοικτή στο κοινό, στην Πλατεία Αριστοτέλους και
 • την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ., ημερίδα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1) 
Δηλώσεις συμμετοχής: Γραμματεία ΕΟΔ, τηλ. 2310 310649, e-mail: inform@hrt.org.gr

Και οι δύο ημερίδες περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, επίδειξη χρήσης αυτόματου απινιδωτή και πρακτική εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ. Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις παραπάνω διευθύνσεις. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες

Η 11η Φεβρουαρίου (11/2), που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η Ευρωπαϊκή ημέρα του 112, θα γιορταστεί φέτος στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου για να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού.

Το 112, που σύμφωνα με το τελευταίο σχετικό Ευρωβαρόμετρο του Φεβρουαρίου 2013 ήταν σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέει μέσω κινητών και σταθερών τηλεφώνων τους πολίτες που κινδυνεύουν από τραυματισμό, πυρκαγιά ή εγκληματική ενέργεια με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία). Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στην καρδιακή ανακοπή, τη σημαντικότερη στατιστικά αιτία κλήσης του 112 πανευρωπαϊκά.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρήγαγε το 2013 τρία τηλεοπτικά σποτ για το 112 τα οποία έχουν υιοθετηθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι υποψήφια για βράβευση στην κατηγορία «Εκπαίδευση» στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων για το 112 που θα ανακοινωθούν στις 2 Απριλίου 2014 στην Βαρσοβία (Πολωνία) (διατίθενται σε υψηλή ανάλυση στη διεύθυνση http://correctproductions.com/112_FINALS/ και σε χαμηλότερη στο http://www.youtube.com/watch?list=PLAKZ6KY4I7m_h1QtiJxNLr7OZ4fIjL3S0&v=Yu5DFeXCk_g) .

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιογράφους:
 • Λειτουργία του 112 στην Ελλάδα: Κατερίνα Στυλιανέα τηλ. 694947-7204, 697877-7601 (εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας)
 • Λειτουργία του 112 στην Ευρώπη: Δημήτρης Πύρρος τηλ. 693227-6322 (πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕΝΑ – Ευρωπαϊκή Ένωση για το 112), Παναγιώτης Αλεβαντής τηλ. 0030-697428-9919 (στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
 • Ημερίδα Αθήνας: Ανδρέας Σαμαλτάνος, Πρόεδρος RSF Hellas, τηλ. 697261-1087)
 • Εκδηλώσεις Θεσσαλονίκης: Μένη Κουρκουτά, Γραφείο Τύπου ΕΟΔ, τηλ. 2310-310649
Χρήσιμοι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο


Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ημερίδας Αθηνών

 9:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00-10:30 Εισαγωγή χαιρετισμοί
10:30-11:00 Ο αριθμός 112 - Ομιλητής Δημήτρης Πύρρος (ΕΕΝΑ)
11:00-11:30 Βασικές Αρχές Οδικής Ασφάλειας - Ομιλητής Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος, Τεχνικός διευθυντής του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
11:30-12:00 Το RESCUECODE - Ομιλητής Ανδρέας Σαμαλτάνος
12:00-12:30 Επίδειξη χρήσης απινιδωτή - Χάρης Καπνόπουλος, Εκπαιδευτής ΕΚΑΒ

12:30-13:00 Διάλειμμα καφές

13:00-13:30 Επιδείξεις προσομοιωτών βιωματικής εκπαίδευσης του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς": Προσομοιωτής Ανατροπής, Προσομοιωτής Πρόσκρουσης, Προσομοιωτής Μέθης
13:30-15:30 Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ Θεωρία - Χάρης Καπνπόπουλος, Εκπαιδευτής ΕΚΑΒ
13:30 - 15:45 Εργαστήρια, RSF Hellas
15:45 - 16:30 Συμπεράσματα απονομή διπλωμάτων.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ημερίδας Θεσσαλονίκης 

10.00 – 10.30: Προσέλευση – Εγγραφές
10.30 – 10.40: Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Ο.Δ., κ. Γιώργου Καλογερόπουλου
10.40 – 11.00: Στέλιος Λιακόπουλος, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Χαιρετισμός – Σύντομη εισήγηση για τον αριθμό 112 
11.00 – 11.30: Κωνσταντίνος Κοκολάκης, τέως Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ο συντονισμός των φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών 
11.30 – 12.00: Διάλειμμα
12.00 – 12.30: Παναγιώτης Αλεβαντής, Φυσικός, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο αριθμός 112 σώζει ζωές! 
12.30–12.50: Νικόλαος Γκούρτσας, Διασώστης ΕΚΑΒ, Διευθυντής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης-ERC & του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιάτρων-ECOSEP Η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής από τον απλό πολίτη 
12.50 – 13.10: Βάϊος Πολυχρονίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών της Ε.Ο.Δ. Στατιστικές: Είναι μόνο αριθμοί; 
13.10 – 13.30: Συζήτηση – Ερωτήσεις

(Αναδημοσίευση από το http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140204_112_el.htm που περιλαμβάνει και )

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Βασικές πληροφορίες για το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης

Οι Ευρωπαίοι πολίτες που αντιμετωπίζουν μια έκτακτη ανάγκη (ατύχημα, επίθεση, πυρκαγιά) μπορούν να καλέσουν για βοήθεια σε ολόκληρη την Ευρώπη το 112, τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Το 112 λειτουργεί από σταθερά και κινητά και η κλήση δεν χρεώνεται. Σε πολλές χώρες, υπάρχει δυνατότητα απάντησης σε πολλές γλώσσες και εντοπισμού της θέσης του καλούντος.

Το 112 καθιερώθηκε το 1991 και σήμερα λειτουργεί και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες (π.χ. Νορβηγία, Τουρκία). Στις αρχές του 2013, θα καλούσε το 112 μόνο το 27% των Ευρωπαίων (και μόνο το 7% των Ελλήνων) γι’ αυτό όλοι μας έχουμε υποχρέωση να το γνωστοποιήσουμε στους συμπολίτες μας. Πρόκειται για μια πληροφορία που σώζει ζωές.

Περισσότερες πληροφορίες για το 112 περιέχονται στις σχετικές ιστοσελίδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.112.gr) και στις ελληνικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (ΕΕΝΑ) (www.112sos.gr).

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, υποβάλετε καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (info@gscp.gr ή infocivilprotection@gscp.gr) ή στην ΕΕΝΑ (www.eena.org/view/en/About112/your_feedbacks/feedbacksGR.html). Μην ξεχάσετε να αναφέρετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακριβή τοποθεσία, ώρα και σύντομη περιγραφή του συμβάντος, μάρτυρες και πιθανές ζημίες λόγω της καθυστερημένης επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Από το 2008 η 11η Φεβρουαρίου εορτάζεται ως η Ευρωπαϊκή ημέρα του 112 (βλ. www.112sos.gr).