Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ημέρα για το 112: οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 74 % δεν γνωρίζουν ποιόν αριθμό έκτακτης ανάγκης να καλέσουν όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Νέα εκστρατεία

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2012 – Είτε πηγαίνουν διακοπές για σκι, σε οικογενειακές εξορμήσεις, σε επαγγελματικά ταξίδια ή στις φετινές θερινές αθλητικές εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο ή το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Euro 2012 της UEFA στην Πολωνία και την Ουκρανία, εκατομμύρια Ευρωπαίοι και επισκέπτες χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσα και έξω από την πατρίδα τους. Και όμως, ποσοστό μόλις 34% των τακτικών ταξιδιωτών και 26% του συνόλου των Ευρωπαίων γνωρίζει ότι το 112 αποτελεί τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης που μπορεί να καλέσει, τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα.

Πολλές μεγάλες σιδηροδρομικές, αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες συμπαρατάχθηκαν με τους ευρωπαίους επιτρόπους κα Neelie Kroes και κ. Siim Kallas σε μιαν εκστρατεία αύξησης των ποσοστών ευαισθητοποίησης για τον αριθμό 112. Θα δοθεί δημοσιότητα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης χωρίς επιβάρυνση για τους φορολογούμενους σε ηλεκτρονικώς εκδιδόμενα εισιτήρια, σε διανεμόμενα στα συγκοινωνιακά μέσα περιοδικά, στις εταιρικές τους ιστοσελίδες και μέσω του προσωπικού τους. Ο κατάλογος των συμμετεχουσών εταιρειών διατίθεται στη διεύθυνση www.112.eu.

Οι Αντιπρόεδροι Kroes και Kallas αποφάσισαν να μεριμνήσουν ώστε κάθε Ευρωπαίος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εφαρμογή (app) έξυπνων τηλεφώνων για το 112 στη δική του γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρμογές 112 κινητής τηλεφωνίας, αλλά στο πεδίο αυτό μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα.

Η αντιπρόεδρος κα Neelie Kroes δήλωσε: «Η γνώση του αριθμού και η κλήση του 112 μπορεί να σώσει ζωές. Το 112 μπορεί όμως να βοηθήσει μόνον όταν ο κόσμος το γνωρίζει. Εργαζόμαστε λοιπόν με ταξιδιωτικές εταιρείες για να προσελκύσουμε την προσοχή του κόσμου όταν βρίσκεται καθ’ οδό προς τον προορισμό του

Ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas δήλωσε: «Χαιρετίζω την δέσμευση του ευρωπαϊκού κλάδου των μεταφορών να ενημερώσει κάθε ταξιδιώτη σχετικά με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το 112 είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια στις μεταφορές. Ο κατάλογος των συμμετεχουσών εταιρειών θα είναι ανοικτός για προσθήκες όλο το έτος και κρίνοντας από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι πιθανό να συμμετάσχουν πολύ περισσότερες εταιρείες

Διαβάστε τη συνέχεια ...

Το νέο βίντεο για το 112

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Αλλαγή χώρου Ημερίδας Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πιθανής δυσκολίας πρόσβασης στα Προπύλαια το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 η εκδήλωση «Με το Χέρι στην Καρδιά» θα πραγματοποιηθεί τελικά, με το ίδιο πρόγραμμα και τις ίδιες ώρες,

στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

ΔΗΛΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΓΟΥΔΗ 

Χάρτης πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας:
Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το 112

Μπορείτε να το τυπώσετε και να το μοιράσετε ελεύθερα! 112-flyer-gr01

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το 112

Τί είναι το 112; Πως λειτουργεί στην ΕΕ και στην Ελλάδα; Υπάρχει πρόβλημα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος; Θα καλούν τα αυτοκίνητα το 112 σε περίπτωση ατυχήματος, στα αυτοκίνητα; Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112;

1. Τι είναι το 112;

Το 112, είναι από το 1991 ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός κλήσεως έκτακτης ανάγκης. Από το 2000 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένα μάλιστα και ως ο μόνος εθνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία) μέσω σταθερών και κινητών τηλεφώνων. Η πρόσβαση στο 112 διέπεται από το άρθρο 26 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία στις τηλεπικοινωνίες (2002/22/ΕΚ) που τροποποιήθηκε τελευταία το 2009. Το άρθρο αυτό, που έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών από το Μάιο του 2011, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:
  • οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης,
  • η πρόσβαση στο 112 των χρηστών με αναπηρία είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών,
  • οι επιχειρήσεις (τηλεπικοινωνιών) διαθέτουν ατελώς πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος στην αρχή που διαχειρίζεται τις κλήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ευθύς ως η κλήση έκτακτης ανάγκης ληφθεί από την εν λόγω αρχή,
  • οι πολίτες ενημερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση του 112.
Tο κωδικοποιημένο κείμενο της οδηγίας 2002/22/ΕΚ με ενσωματωμένες τις τελευταίες τροποποιήσεις διατίθεται στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EL:PDF  

2. Πως λειτουργεί το 112 στην ΕΕ;

Σε κάθε χώρα της ΕΕ το 112 λειτουργεί με βάση τα εθνικά δεδομένα. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Δανία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία) το 112 είναι ο μοναδικός αριθμός επειγόντων που καλύπτει και τις τρεις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία). Σε άλλες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία) το 112 λειτουργεί παράλληλα με τον μοναδικό εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης προς τον οποίο και διαβιβάζονται αυτόματα όλες οι κλήσεις. Τέλος σε άλλες οι κλήσεις προς το 112 απαντώνται από μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (π.χ. στην Γερμανία και το Βέλγιο από την πυροσβεστική που διαχειρίζεται και τα ασθενοφόρα, στην Ιταλία από την αστυνομία) που εξασφαλίζει τον συντονισμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.112.eu).

Γενικά το επίπεδο της πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με το 112 και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εν λόγω αριθμού δεν είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρόσφατη έκθεσή του, εισηγήτρια της οποίας ήταν η Ευρωβουλευτής κ. Συλβάνα Ράπτη, ζήτησε να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ενημέρωση των πολιτών και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει το ταχύτερο δυνατόν, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, απαιτήσεις αξιοπιστίας και ποιότητας για ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 112 και να καθιερώσει δείκτες επιδόσεων και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας 112, όπως τη βιώνουν οι πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, πολυγλωσσία και έγκαιρες και ποιοτικές παρεμβάσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση της κ. Ράπτη διατίθεται στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0220+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL.
Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη γνώση του 112 από τους πολίτες της Ευρώπης διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf.

3. Υπάρχει πρόβλημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγω του εντοπισμού της θέσης του καλούντος το 112;

Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με γεωεντοπισμό (GPS) επιτρέπουν την προσφορά υπηρεσιών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με βάση την θέση. Η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ) προβλέπει ότι ο χρήστης ή ο συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να αρνείται προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τη θέση του για κάθε σύνδεση με το δίκτυο ή για κάθε μετάδοση μιας επικοινωνίας (άρθρο 9). Όμως σε περίπτωση κλήσης σε αναγνωρισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (διωκτικές αρχές, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυροσβεστικές υπηρεσίες,) η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μπορεί να εξουδετερώσει την προσωρινή άρνηση ή έλλειψη συγκατάθεσης ενός συνδρομητή ή χρήστη για την επεξεργασία δεδομένων θέσης (άρθρο 10). Η εξουδετέρωση αυτή πρέπει να γίνεται με διαφανείς διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη.
Tο κωδικοποιημένο κείμενο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ με ενσωματωμένες τις τελευταίες τροποποιήσεις διατίθεται στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0058:20091219:EL:PDF  

4. Θα έχουν τα αυτοκίνητα τη δυνατότητα να καλούν το 112 σε περίπτωση ατυχήματος;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το eCall, ένα έργο που αποβλέπει στην παροχή άμεσης βοήθειας σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι να εγκατασταθεί σε κάθε όχημα ένα κουτί που θα καλεί αυτόματα το 112 σε περίπτωση οδικού ατυχήματος και θα στέλνει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεδομένα για τους αερόσακους που άνοιξαν, πληροφορίες από αισθητήρες σύγκρουσης και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του ατυχήματος. Το eCall αξιοποιεί τις δυνατότητες του Ενισχυμένου 112 ή E112 και η Επιτροπή στοχεύει η υπηρεσία να λειτουργεί πλήρως σε όλη την ΕΕ μέχρι το 2015. Σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις το eCall θα μπορούσε να μειώσει τους χρόνους επέμβασης κατά 40% στις αστικές περιοχές και κατά 50% στις αγροτικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες για το eCall διατίθενται στη διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1010&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en  

5. Πως λειτουργεί το 112 στην Ελλάδα;

Αρμόδια για το 112 είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λειτουργεί αυτόνομο τηλεφωνικό κέντρο για να εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση τους πολίτες σε περιπτώσεις που χρειαστούν βοήθεια. Στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντά αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο είναι δυνατή η επικοινωνία σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. H κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση. Το 112 λειτουργεί στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα. Λειτουργεί με ή χωρίς κάρτα SIM (βλέπε και http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/units/arithmos/more.csp).

6. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112;

Στις 11 Φεβρουαρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών (επί προεδρίας της Τσεχικής Δημοκρατίας) υπέγραψαν μια κοινή τριμερή δήλωση με την οποία καθιερώθηκε η 11η Φεβρουαρίου ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112 που θα εορτάζεται ιδίως με την οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης (βλ. http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/decl/el.pdf). Φέτος η μέρα αυτή εορτάζεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μεγαλύτερη απειλή της υγείας, την καρδιακή ανακοπή. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα:
  • στην Αθήνα από Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ) με τίτλο «Με το χέρι στην Καρδιά» και,
  • στο Ηράκλειο Κρήτης από το ΕΚΑΒ Κρήτης (διευθυντής Δημήτρης Βουρβαχάκης) με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης.
Υποστήριξη παρέχεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 112 (European Emergency Number Association – EENA βλ. http://www.eena.org) και την 112 Foundation (βλ. http://www.112foundation.eu).

7. Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιογράφους: eena.helper@gmail.com

Δελτίο τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας για το 112

Στις 11 Φεβρουαρίου 2012, θα εορταστεί και στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό επειγόντων. Το 112, που σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέει μέσω κινητών και σταθερών τηλεφώνων τους πολίτες που κινδυνεύουν από τραυματισμό, πυρκαγιά ή εγκληματική ενέργεια με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αστυνομία). Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στην καρδιακή ανακοπή, την σημαντικότερη στατιστικά αιτία κλήσης του 112 πανευρωπαϊκά.

Με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τη συμβολή της 112 Foundation, διοργανώνονται δύο εκπαιδευτικές ημερίδες με επίκεντρο τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ). Και οι δύο ημερίδες περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, επίδειξη χρήσης αυτόματου απινιδωτή και πρακτική εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ. Η συμμετοχή και στις δύο ημερίδες είναι ελεύθερη.

α) Στην Αθήνα, η ημερίδα «Με το Χέρι στην Καρδιά» οργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ) υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλος, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια.
Έναρξη 9:30. Εγγραφές μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής στον ιστότοπο του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» http://crisis.med.uoa.gr/ το αργότερο μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2012 (Πληροφορίες : Γραμματεία ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», Επισκόπου Μαρία, Θεμελή Έλενα, Χαντζή Δώρα τηλ.: 210-7461451, e-mail: elthe17@yahoo.fr)

β) Στο Ηράκλειο Κρήτης η ημερίδα οργανώνεται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct και την υποστήριξη των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου από το ΕΚΑΒ Κρήτης (Διευθυντής: Δημήτρης Βουρβαχάκης) στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
Έναρξη 10:00. Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2012 (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 377213, κα Ματθαιάκη Ευφροσύνη - Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 15:00 Ε-mail: e.mattheaki@ekab.gr).
Περισσότερες πληροφορίες στο www.112.gr.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Εκδήλωση στην Αθήνα -11/2/2012 - Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκή Ημέρα 112
«Με το Χέρι στην Καρδιά»

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012
Κεντρικό Αμφιθέατρο ΕΚΠΑ «Ι. Δρακόπουλος»
(Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

9:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές

10:00 - 10:30 Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

10:30 - 11:00 «Ο Αριθμός 112 Σώζει Ζωές!»
                      Δημήτριος Πύρρος, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής
                     European Εmergency Νumber Αssociation (EENA)

11:00 – 11:30 «Παθοφυσιολογία Καρδιακής Ανακοπής – Αλγόριθμος ΚΑΡΠΑ»
                       Βασίλειος Μπέκος, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος,
                       Δ/ντης ΜΕΘ Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

11:30 - 12:00 «Με το Χέρι στην Καρδιά. Μια Καμπάνια για τη Βασική ΚΑΡΠΑ»
                       Ευγενία Βασιλοπούλου, Αναισθησιολόγος ΕΣΥ,
                       Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

12:00 – 12:20 Επίδειξη Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Aπινιδιστή,
                       Ομάδα εκπαιδευτών-διασωστών του EKAB

12:20 – 13:00 Διάλειμμα

13:00 – 13:30 Επίδειξη Απεγκλωβισμού Πολυτραυματία, EKAB

13:30 – 15:30 Εκπαίδευση στην Βασική ΚΑΡΠΑ, ΕΚΑΒ

15:30 – 16:00 Συμπεράσματα και Απονομή Διπλωμάτων

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν προεγγραφεί σε ειδική φόρμα εγγραφής στο site του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» http://crisis.med.uoa.gr/ το αργότερο μέχρι την 8η Φεβρουαρίου 2012.

Πληροφορίες : Γραμματεία ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», Επισκόπου Μαρία, Θεμελή Έλενα, Χαντζή Δώρα τηλ.: 210-7461451, e-mail: elthe17@yahoo.fr

Οργάνωση: Msc «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», με τη συνεργασία των:
  • Aντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
  • 112 Foundation / European Εmergency Νumber Αssociation (EENA)
  • Ε.Κ.Α.Β.

Εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης - 11/2/2012 - Πρόγραμμα

11 Φεβρουαρίου 2012 Η Ευρωπαϊκή ημέρα για το 112

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τον Πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, το ΕΚΑΒ Κρήτης σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και της 112 Foundation, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην
Εκπαιδευτική Ημερίδα για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 στις 10:00
στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

09:30-10:00 Προσέλευση

10:00-10:20 Χαιρετισμοί Δημάρχου, Περιφερειάρχη, Αντιπροσώπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής 112

10:20-10:30 Η σημασία του 112 στην ζωή της Ευρώπης
                     Εισήγηση: Π. Αλεβαντής, 112 Foundation
                     Δ. Βουρβαχάκης, Δ/ντής ΕΚΑΒ Κρήτης

10:30-10:50 Καρδιοαναπνευστική Αναζοωγόννηση-Θεωρία
                    Εισήγηση: Γ. Σωτηρόπουλος, Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου,
                    Εκπαιδευτής PHTLS-BLS-AED
                                      Ν. Μυρωδιάς, Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου,
                                      Εκπαιδευτής Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

10:50-11:10 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής-Θεωρία
                    Εισήγηση: Δ. Βουρβαχάκης, Δ/ντης ΕΚΑΒ Κρήτης
                    Μ. Μαραυγάκης, Προϊστάμενος Επιθεώρησης Εργασίας

11:10-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:00 Απεγκλωβισμός από όχημα
                    Επίδειξη: Δασκαλάκης Ν.- Καρτσώνης Κ.- Σωτηρόπουλος Γ.,
                    Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου

12:00-15:00 Πρακτική ΚΑΡΠΑ-AED σε ομάδες
                    Πρακτική: Ν. Γιαννακουδάκης - Μ. Ζερβόπουλος - Κ. Κομπολάκη - Σ. Λυκούδης -
                    Γ. Χατζηπαυλής, Ιατροί ΕΚΑΒ
                    Ε. Κελαράκης - Ν. Δασκαλάκης - Σ. Οικονομάκης – Γ. Παγωμένος – Μ. Σφακιανάκης –
                    Ε. Ροκαδάκης – Μ. Μαρκάκης – Ν. Μυρωδιάς – Σ. Λιουδάκης – Ε. Κατσανεβάκης –
                    Ε. Λέκκας – Γ. Σωτηρόπουλος Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου

15:00-15:30 Κλείσιμο ημερίδας - Συμπλήρωση Βεβαιώσεων

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη

Δηλώσεις συμμετοχής: 30/1 – 9/2/2012. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 377213,
κα Ματθαιάκη Ευφροσύνη - Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 15:00  Ε-
mail: e.mattheaki@ekab.gr