Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Στις αρχές του 2013, το 112 είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα !

Κάθε χρόνο γύρω στις 11 Φεβρουαρίου, την ευρωπαϊκή ημέρα του 112, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τα ευρήματα των ερευνών της σχετικά με την εφαρμογή του 112 στα κράτη μέλη. Συνήθως δημοσιεύονται δύο εκθέσεις. Η πρώτη αφορά τα ευρήματα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την γνώση του 112 από τους πολίτες της Ένωσης. πρόκειται για μια δημοσκόπηση που διεξάγεται από ιδιωτική εταιρεία ένα δείγμα 26.624 ατόμων από όλες τις χώρες της ΕΕ. Ας δούμε τι απάντησαν οι Έλληνες στην σχετική έρευνα, το πλήρες κείμενο της οποίας διατίθεται στα αγγλικά στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώση του 112 ως πανευρωπαϊκού αριθμού. Στην ερώτηση «Μπορείτε να μου πείτε ποιος αριθμός τηλεφώνου σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;» μόνο 7% των Ελλήνων υποδεικνύουν σωστά το 112. 4% απαντούν υποδεικνύοντας άλλον αριθμό ενώ 89% απαντούν «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν και στην ερώτηση «Κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ταξιδέψατε σε άλλη χώρα της ΕΕ;». 9% των Ελλήνων απαντά «ναι, μια φορά», 7% απαντά «ναι 2 έως 5 φορές», 2% απαντά «ναι, πάνω από 5 φορές» και 83% απαντούν «όχι».

Χρήση του 112 στην Ελλάδα. Το 112 μπορεί κανονικά να χρησιμοποιηθεί και στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Στην ερώτηση «Μπορείτε να μου πείτε ποιον αριθμό τηλεφώνου θα καλέσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα; Για παράδειγμα εάν κάποιος χρειάζεται επείγουσα ιατρική βοήθεια ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την αστυνομία ή την πυροσβεστική;» μόνο το 2% απαντά ότι θα καλούσε το 112. Το 84% θα καλούσε έναν εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 7% κάποιον άλλο αριθμό και 10% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο 17% των ερωτηθέντων είχαν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ το υπόλοιπο 83% δεν χρειάστηκε να τις καλέσει. Από αυτούς που κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το 3% κάλεσε μόνο το 112, το 3% κάλεσε το 112 και έναν εθνικό αριθμό και το 94% κάλεσε μόνο εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Πηγές ενημέρωσης. Τέλος στην ερώτηση «Το 112 είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες είδατε ή ακούσατε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στην Ελλάδα;» 9% απαντούν «ναι», 90% «όχι» και 1% «δεν ξέρω». Από όσους ενημερώθηκαν για το 112, το 29% ενημερώθηκε από την τηλεόραση, το 8% από τις εφημερίδες, το 12% από αφίσες, το 6% από το ραδιόφωνο, το 18% από συγγενείς και φίλους, το 23% από το διαδίκτυο, το 10% από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (σε τηλεφωνικό θάλαμο, κατάλογο, λογαριασμούς), 13% με SMS από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών όταν ήταν σε περιαγωγή, το 19% από άλλες πηγές και το 3% απάντησε «δεν ξέρω».

Συμπεράσματα. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα από τα αντίστοιχα Ευρωβαρόμετρα παρελθόντων ετών δείχνει ότι η άγνοια του σημαντικού αυτού αριθμού είναι διαχρονική. Την άνοιξη του 2000 όταν είχε διεξαχθεί η πρώτη έρευνα σχετικά με την γνώση του 112, η ερώτηση ήταν «Φανταστείτε ότι ταξιδεύετε σε μιαν άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζετε μιαν έκτακτη ανάγκη (ατύχημα, επίθεση, πυρκαγιά). Ποιόν αριθμό τηλεφώνου θα καλέσετε για βοήθεια;» οι Έλληνες απάντησαν ως εξής: «112» - 5%, «100» - 17,6%, «199» - 2,6%, «166» - 6,7%, «δεν ξέρω» - 64,7%, «άλλο» - 3,4%. Ας ελπίσουμε ότι τα τηλεοπτικά σποτάκια που παρήχθησαν με φροντίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα βοηθήσουν στην καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου